Novo radno vrijeme Općinske knjižnice Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Novo radno vrijeme Općinske knjižnice Selca


Objavljujemo novo radno vrijeme Općinske knjižnice Hrvatski sastanak Selca.


 

O P Ć I N S K A   K N J I Ž N I C A


Hrvatski sastanak 1888. Selca


21425 Selca - Trg Stjepana Radića 5/II. kat


knjiznica@selca.hr  Tel. 021/778-188


 


 


R A D N O    V R I J E M E


(od 07.11.2011. do opoziva)
 


Radni dan 


Radno vrijeme 


PauzaPON8:00 - 15:0010 - 10:30UTO8:00 - 15:0010 - 10:30SRI8:00 - 14:0010 - 10:30ČET8:00 - 14:0010 - 10:30PET8:00 - 14:0010 - 10:30 


Godišnja članarina iznosi 50,00 kn * Sezonskih, tzv. „ljetnih"  članarina nema!


Upotreba računala i Interneta za članove besplatno - ostali plaćaju prema važećem cjeniku.


Knjižnica raspolaže s preko 11.000 naslova. Pronađite nešto i za sebe!Natrag
scroll to top