Imena i prezimena u Povljima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Imena i prezimena u Povljima


Istraživanje o zastupljenosti imena i prezimena za mjesto Povlja - danas i prije 60 godina


 

Povlja


Najpopularnija imena i prezimena u Povljima na otoku Braču - DANASMuška imena u Povljima


 


1.            Ivan      


2.            Petar    


3.            Ante     


4.            Tonči    


5.            Josip     


6.            Andro  


7.            Ivica      


8.            Joško   


9.            Zoran   


10.          Mate    


11.          Antun  


12.          Pero     


13.          Damir   


14.          Dario    


15.          Ivo        


16.          Stjepan               


17.          Vladimir              


18.          Anton  


19.          Antonio              


20.          Branko                                


 


Ženska imena u Povljima


 


1.            Marija  


2.            Anka    


3.            Katica   


4.            Ina        


5.            Antica  


6.            Suzana                


7.            Adela   


8.            Anamarija          


9.            Andrea               


10.          Anita    


11.          Bosiljka               


12.          Dragica                


13.          Emilija  


14.          Franka


15.          Iva         


16.          Ivana    


17.          Ivanka


18.          Jana      


19.          Jela       


20.          Lenka                  


 


Prezimena u Povljima


 


1.            Ostojić


2.            Vrsalović            


3.            Zlatar   


4.            Litović  


5.            Ćurković             


6.            Dragičević          


7.            Tadin    


8.            Ivanac  


9.            Perić     


10.          Dujmović           


11.          Martinić              


12.          Mulac  


13.          Neimarlija          


14.          Radošević          


15.          Bezmalinović    


16.          Boro     


17.          Bušić    


18.          Komljenović     


19.          Vukušić               


20.          Čurković             


 


 


Najpopularnija imena i prezimena u Povljima na otoku Braču - PRIJE 60 GODINAMuška imena u Povljima


 


1.            Tonči    


2.            Ante     


3.            Ivan      


4.            Petar    


5.            Ivo        


6.            Juraj     


7.            Mate    


8.            Andro  


9.            Antun  


10.          Boris     


11.          Branko                


12.          Ivica      


13.          Josip     


14.          Milivoj


15.          Nikša    


16.          Tomislav             


17.          Zdravko              


18.          Zoran   


19.          Aleksije Antun


20.          Andrija                               


 


Ženska imena u Povljima


 


1.            Ivana    


2.            Tanja    


3.            Marijeta             


4.            Mirjana               


5.            Milica   


6.            Barka   


7.            Jakica   


8.            Katarina              


9.            Tatjana               


10.          Bruna   


11.          Marina                


12.          Mira     


13.          Vanja   


14.          Ankica


15.          Maja    


16.          Milena


17.          Milenka              


18.          Monika               


19.          Sanja    


20.          Ivona                   


 


Prezimena u Povljima


 


1.            Ostojić


2.            Vrsalović            


3.            Zlatar   


4.            Litović  


5.            Ćurković             


6.            Dragičević          


7.            Tadin    


8.            Štambuk            


9.            Dujmović           


10.          Ivanac  


11.          Perić     


12.          Alfirević              


13.          Bezmalinović    


14.          Bušić    


15.          Danijelović        


16.          Glavinović          


17.          Mandekić          


18.          Marković            


19.          Martinić              


20.          Ostojić Knežić   Natrag
scroll to top