Imena i prezimena u Selcima - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Imena i prezimena u Selcima


Donosimo rezultate zanimljivog istraživanja o zastupljenosti muških i ženskih imena te prezimena u Selcima - danas i prije 60 godina


 

imeHrvatsko.net sadrži detaljne podatke o preko 100.000 hrvatskih imena i prezimena, te rastući broj profila povijesnih osoba, ali i suvremenika. Tijekom posljednjih pet godina, tisuće korisnika nadopunjavalo je sadržaje ovih stranica sa svojim spoznajama o onomastici i geneaologiji, kao i obiteljskim predajama.


Sada je imeHrvatsko postavljeno kao društvena mreža, koja bi trebala omogućiti nove mogućnosti dijeljenja znanja.


Izvor: www.imehrvatsko.net


 


SELCA


 


Najpopularnija imena i prezimena u Selcima na otoku Braču - DANAS


 


Muška imena u Selcima


 


1.            Ante     


2.            Ivo        


3.            Ivan      


4.            Petar    


5.            Tonči    


6.            Josip     


7.            Nikola  


8.            Juraj     


9.            Zoran   


10.          Nikica   


11.          Ivica      


12.          Pero     


13.          Božidar               


14.          Matko


15.          Antonio              


16.          Marijo


17.          Željko  


18.          Nikša    


19.          Toni      


20.          Frane                   


 


Ženska imena u Selcima


 


1.            Marija  


2.            Katica   


3.            Vinka   


4.            Franka


5.            Ivana    


6.            Nikolina              


7.            Anka    


8.            Josipa  


9.            Mirjana               


10.          Antica  


11.          Katarina              


12.          Mira     


13.          Ana       


14.          Perica  


15.          Ljubica


16.          Marica


17.          Petra    


18.          Silvana


19.          Zorica   


20.          Anđelka                             


 


Prezimena u Selcima


 


1.            Trutanić              


2.            Nižetić


3.            Bezmalinović    


4.            Bošković             


5.            Štambuk            


6.            Ursić     


7.            Eterović              


8.            Vuković              


9.            Jakšić   


10.          Politeo                


11.          Mošić   


12.          Carević                


13.          Antonijević       


14.          Marijančević     


15.          Bronzović           


16.          Mišetić                


17.          Tonšić  


18.          Glušević             


19.          Fistanić               


20.          Barhanović  


 


Najpopularnija imena i prezimena u Selcima na otoku Braču - PRIJE 60 GODINAMuška imena u Selcima


 


1.            Ante     


2.            Ivo        


3.            Josip     


4.            Nikica   


5.            Tonči    


6.            Božidar               


7.            Zoran   


8.            Ivica      


9.            Vinko   


10.          Matko


11.          Drago   


12.          Marijo


13.          Nikola  


14.          Ivan      


15.          Juraj     


16.          Miro     


17.          Nenad


18.          Andro  


19.          Danko  


20.          Dinko                   


 


Ženska imena u Selcima


 


1.            Ivana    


2.            Vinka   


3.            Marija  


4.            Anka    


5.            Katarina              


6.            Marica


7.            Franka


8.            Mirjana               


9.            Simona               


10.          Danijela              


11.          Lenka   


12.          Petra    


13.          Stane   


14.          Ana       


15.          Helena                


16.          Jozica   


17.          Lidija    


18.          Marina                


19.          Nevenka            


20.          Silvana                


 


Prezimena u Selcima


 


1.            Trutanić              


2.            Štambuk            


3.            Nižetić


4.            Bošković             


5.            Eterović              


6.            Jakšić   


7.            Ursić     


8.            Vuković              


9.            Bezmalinović    


10.          Bulimbašić         


11.          Carević                


12.          Bronzović           


13.          Glušević             


14.          Mišetić                


15.          Mošić   


16.          Marijančević     


17.          Bulić     


18.          Tomić   


19.          Tonšić  


20.          Antonijević Natrag
scroll to top