Na prošlotjednom sastanku direktora TZ ot" />
BRAČ - otok kulture i avanture - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Na prošlotjednom sastanku direktora TZ otoka Brača raspravljena je između ostalih i točka o pokretanju projekta pod radnim nazivom "Anventure Brač" kojem je cilj produženje turističke sezone


 

Na sastanku ko-ordinacije su prihvaćene smjernice projekta koje je pripremila radna skupina za ovaj projekt u sastavu:

1. Ivan Cvitanić, direktor TZG Supetra
2. Lovro Kušćević, načelnik općine Nerežišća
3. Ivo Ljubetić Šteka, direktor festivala "Vanka Regule" i vlasnik agencije "Aldura sports"
4. Jerko Gospodnetić, predsjednik udruge "Hrapoćuša" iz Dola
5. Tomaž Garbajs, vlasnik agencije "Big blue" iz Bola.

Radna skupina u ovom sazivu imenovana je na sastanku Koordinacije direktora TZ-a otoka Brača, održanom u Sutivanu 10. ožujka 2010.g.

Osnovne smjernice projekta su.
- branding platforma i slogan  "BRAČ - otok kulture i avanture"*
*- izrada detaljne karte otoka Brača u suradnji sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja koja će osim standardnih topografskih činjenica sadržavati i kulturne i prirodne spomenike od posebne važnosti, pješačke i biciklističke staze, postojeće tematske staze, penjališta, ronilačke i surfing klubove, i ostala mjesta s pustolovnim predznakom,  posebno istaknuta najveća događanja na otoku tijekom cijele godine, itd..
- označavanje pješačkih, biciklističkih i tematskih staza i kulturnih i prirodnih spomenika na cijelom otoku a sukladno činjenicama sa karte
- izrada promotivne brošure
- izrada Internet portala koji bi se sustavom linka povezao sa svim Internet stranicama tur. zajednica otoka Brača
- izrada video brošure u trajanju od 2-4 minute
- osmišljavanje dviju manifestacija - jedne u pred i jedne u posezoni sa ciljem promoviranja projekta i destinacije.

Predviđeni rokovi završetka i implementacije ovog projekta su travanj 2011.g. a projekt bi se trebao predstaviti krajem travnja ili početkom svibnja ispred  domaćih i međunarodnih specijaliziranih novinara za kulturu i pustolovni turizam, regionalnih i nacionalnih televizijskih i radijskih kuća, specijaliziranih turističkih agencija i sl.

Ive Cvitanić,
dir. TZG Supetra


 


Preuzeto: www.braconline.com.hrNatrag
scroll to top