Nakon brojnih inicijativa, kako Općine Selca tak" />
Splitska banka zatvara poslovnicu Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Nakon brojnih inicijativa, kako Općine Selca tako i samih mještana, banka čvrsto ostaje pri svojoj odluci te dana 01. listopada 2010. nakon više od 15 godina zatvara ispostavu u Selcima.


 

Nakon brojnih inicijativa prema Upravi Splitske banke Općina Selca nije uspjela promijeniti već donesenu odluku banke, da  poslovnica u Selcima definitivno prestaje s radom.


 


Odluka koju je donijela banka svakako nije bila laka te je donesena - citiram «nakon cijelog desetljeća odlaganja».


Neki od razloga koji se navode u službenom priopćenju jesu:


-         neodgovarajući prostor koji ne zadovoljava minimalne tehničke niti sigurnosne uvjete


-         rad s jednim djelatnikom predstavlja operativni rizik i ne omogućava nužne kontrolne mehanizme u bankarskom poslovanju


-         troškovi poslovanja ispostave višestruko nadmašuju prihode koje poslovnica ostvaruje u postojećim uvjetima, a pogotovo u slučaju hipotetičke investicije u novi odgovarajući prostor i opremu


 


Bilo kako bilo, poslovnica od 01. listopada 2010. zatvara svoja vrata, a nama ostaje nekoliko alternativa. Pristup gotovini je osiguran preko bankomata, za platni promet banka također nudi uslugu internetskog / telefonskog bankarstva a za sve ostale usluge tu su poslovnice u Bolu, Pučišćima i Supetru te poslovnice u Makarskoj (svakako najbliža poslovnica za mještane Sumartina).


 


Hrvatska poštanska banka preko poštanskih ureda nudi većinu svojih usluga uključujući i platni promet za mještane koji preferiraju osobni kontakt u bankarskom poslovanju.


 


Na kraju zahvaljujemo djelatnicima Splitske banke, a na poseban način Gđi. Anici Vuković koja godinama servisira građane / klijente banke kojih je prema podacima više od 1/3 od ukupnog broja stanovništva upravo klijent ove banke.


Svojim savjesnim radom i održavanjem visoke razine usluge usprkos nezadovoljavajućim minimalnim tehničkim uvjetima doprinijela je ugledu banke a brojnim zadovoljnim klijentima često puta bila na raspolaganju i van radnog vremena za razne savjete i pomoć.


 


Za selca.hr Ivan MarijančevićNatrag
scroll to top