Članove TZ-a pozivamo na Osnivačku Skupšt" />
Skupština Turističke zajednice Općine Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Članove TZ-a pozivamo na Osnivačku Skupštinu Turističke zajednice Općine Selca dana 29. rujna 2010. u prostorijama Općine Selca s početkom u 19,00 sati


 

TURISTIČKA ZAJEDNICA


OPĆINE SELCA


Trg S. Radića br. 5


21425 Selca


 


 


 


P O Z I V


 


Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, te članka 1. Statuta Turističke zajednice Općine Selca, pozivamo vas na Osnivačku Skupštinu Turističke zajednice Općine Selca koja će se održati dana 29. rujna 2010. godine (srijeda) u prostorijama Općine Selca (općinska vijećnica), sa početkom u 19:00 sati.


 


 


D N E V N I    R E D


 


   1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine:


-         verifikacijska komisija


-         zapisničar


-         ovjerovitelj zapisnika  1. Izvješće verifikacijske komisije

  2. Donošenje Statuta Turističke zajednice Općine Selca

  3. Donošenje Poslovnika o radu Turističke zajednice Općine Selca

  4. Izbor članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Selca

  5. Izbor članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Selca

  6. Izbor predstavnika TZO Selca u Skupštinu Turističke zajednice Splitsko - dalmatinske županije

  7. Prigodna riječ


 


 


 


 


 


OPĆINSKI NAČELNIK


 


Ivica Škrpaca, prof. v.r.Natrag
scroll to top