Na zadnjem računu Vodovoda Brač za mjesec kolovo" />
Odluka o uvođenju namjenske cijene vode - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Na zadnjem računu Vodovoda Brač za mjesec kolovoz potrošači su imali priliku vidjeti novu stavku uključenu u račun. Radi se o naknadi za uređenje vodoopskrbe i odvodnje. Odluku pogledajte u nastavku


 

Na temelju članka 13. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca, broj 4/09) i


članka 52.-58. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva(NN, broj 153/09), Općinsko vijeće


Općine Selca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2010. godine, donosi


 


ODLUKU


o naknadi za financiranje građenja


objekata i uređaja infrastrukture


vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda


 


Članak 1.


Svi potrošači vode koji su priključeni na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom,


na području Općine Selca, plaćaju 1,50 kn/m³ isporučene vode, za građenje objekata i uređaja


komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda za potrebe Općine Selca u


skladu sa Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.


 


Članak 2.


Iznos utvrđen u članku 1. ove Odluke, za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne


infrastrukture, iskazivat će se u računu Vodovoda Brač d.o.o. - Supetar, za isporučenu


količinu pitke vode.


Članak 3.


Vodovod Brač d.o.o. - Supetar će sredstva iz članka 1. ove Odluke dostavljati na račun


Općine Selca.


Prikupljena sredstva mogu se upotrebljavati samo za predviđenu namjenu.


 


Članak 4.


Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku Općine Selca", a primjenjivat će se od 1.


kolovoza 2010. godine.


 


Klasa: 325-01/10-01/0029


Urbroj: 2104/07-01-01/10-01


Selca, 28. lipnja 2010. godineNatrag
scroll to top