52 doze krvi sakupljeno je u upravo održanoj akc" />
Uspješna akcija Kluba DDK Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

52 doze krvi sakupljeno je u upravo održanoj akciji Kluba DDK Selca!


 

Na akciji KDDK Selca prikupljeno je rekordnih (za ovaj klub) 52 doze krvi. Zahvaljujemo svim dobrovoljnim darivateljima što su se odazvali ovoj akciji i pokazali humanost na djelu!


  1. Borojević Vjekoslav

 2. Trutanić Jurica, Ante

 3. Glužević Ivica, Ante

 4. Trivanović Marija

 5. Ursić Ljiljana

 6. Štambuk Radić Ivana

 7. Radić Milan

 8. Vrsalović Tomislav, Ante

 9. Ursić Rosanda

 10. Bronzović Vojmir

 11. Bezmalinović Petar, Nikola

 12. Trutanić Marijan

 13. Šerka Radovan

 14. Ursić Josip, Ivan

 15. Trutanić Nikica, Ivan

 16. Jakšić Miro

 17. Eterović Jelka

 18. Litović Berto

 19. Trutanić Ljubica

 20. Štambuk Tino

 21. Jakšić Karmen

 22. Bronzović Ivan

 23. Martinić Oliver

 24. Carević Marijo

 25. Vuković Miro

 26. Štambuk Drago

 27. Bulić Endi

 28. Bošković Vinka

 29. Tokalić Mirzet

 30. Trutanić Antonio, Božidar

 31. Stančić Marinko

 32. Mošić Alen

 33. Perić Frank

 34. Antonijević Nikša

 35. Bulić Tonči

 36. Bezmalinović Frane

 37. Štambuk Rajmond

 38. Bošković - Bunić Silvana

 39. Vuković Nikica

 40. Bezmalinović Jasna

 41. Bošković Iskra

 42. Trutanić Antonio, Boris

 43. Ferati Ismeti, Nazib (Kašina)

 44. Antonijević Goran

 45. Bošković Božidar

 46. Trivanović Rovena

 47. Politeo Toni

 48. Jakšić Mirna

 49. Ljuba Željko

 50. Marijančević Pero

 51. Janković Nikola

 52. Vlahović MartinNatrag
scroll to top