Kao što smo i najavili danas se je održal" />
Dobrovoljni darivatelji krvi - Siječanj 2010 - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Kao što smo i najavili danas se je održala akcija dobrovljnog darivanja krvi. Svoju krv uspješno je darovalo 34 člana kluba koje s ponosom i ovaj put predstavljamo!


 

Predstavljamo dobrovoljne darivatelje krvi, koji su 7. siječnja 2010. u Selcima pristupili akciji Društva CK Brač, odnosno Kluba DDK Selca.


  1. Borojević Vjekoslav, Sumartin

 2. Trivanović Marija, Selca

 3. Nižetić Juraj, Selca

 4. Trutanić Nikica, Selca - Nadsela

 5. Bezmalinović Toni (Ljubo) - Novo Selo

 6. Marijančević Pero, Selca

 7. Politeo Toni (Mate) - Novo Selo

 8. Štambuk Nada (Nikola) - Selca

 9. Šerka Radovan - Sumartin

 10. Bronzović Vojmir - Selca

 11. Jašić Dinko (Petar) - Novo Selo

 12. Pučo Zoran - Novo Selo

 13. Martinić Oliver - Povlja

 14. Bošković Vinka - Selca

 15. Stančić Marinko - Sumartin

 16. Trutanić Antonio - Selca

 17. Štambuk Drago - Selca

 18. Tokalić Mirzet - Selca

 19. Škrpaca Ivica - Novo Selo

 20. Bošković Iskra - Selca

 21. Jakšić Zorica (Anđelko) - Selca

 22. Jakšić Mirna (p. Toma) - Selca

 23. Jakšić Miro (p. Karmen) - Selca

 24. Jakšić Karmen (Miro) - Selca

 25. Fistanić Ante (Marijo) - Selca

 26. Mošić Alen - Selca

 27. Trutanić Marijan - Selca

 28. Trutanić Ljubica - Selca

 29. Vuković Nikica (Dario) - Selca

 30. Carević Marijo - Selca

 31. Bezmalinović Jasna (p. Petar) - Novo Selo

 32. Marijančević Ivan - Selca

 33. Eterović Simon (Damir) - Sumartin

 34. Janović Nikola (Radovan) - Sumartin


 


Sljedeća akcija prikupljanja krvi Kluba DDK Selca predviđena je početkom mjeseca Svibnja


 


Zahvaljujemo svima koji su se odazvali pozivu Kluba i poklonili svoju krv u humanitarne svrhe!


 


Sponzor akcije - Općina SelcaNatrag
scroll to top