U Općini Selca značajno su inten" />
Radovi na mreži javne rasvjete - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

U Općini Selca značajno su intenzivirani radovi na proširenju mreža javne rasvjete. Projekt se realizira u okviru proračunom predviđenih sredstava za svaku fiskalnu godinu posebno.Natrag
scroll to top