Aktivnosti Župnog Ureda «Gospe od Karmena» - Selca - Općina Selca
Disable Preloader

Novosti

Župni Ured Gospe od Karmena iz Selaca, predvođen župnikom don Jakšom Rubinićem i Župskim ekonomskim zborom (Crkovinarima) tijekom 2008. godine ali i u 2009. izvršio je brojne radnje, rekonstrukcije i dogradnje prvenstveno na Župnoj Crkvi Krista Kralja te čimatoriju (dvorištu) iste Crkve, a radovi su nastavljeni i u 2009. godini.Natrag
scroll to top