Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Općinsko vijeće

Crkva Krista Kralja

Informacije o radu Predstavničkog tijela Općine Selca.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA (HDZ)
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – STJEPAN RADIĆ (HSS-SR)

 1. PETAR BEZMALINOVIĆ
 2. VEDRAN MOŠIĆ
 3. KATARINA VRSALOVIĆ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA

 1. MARČELO ŠTAMBUK

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA – Nositelj: Ivan Marijančević

 1. PERO TRUTANIĆ
 2. ZORICA JAKŠIĆ
 3. LINO LUČIĆ

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA – Nositelj: Tonči Zlatar

 1. TONČI ZLATAR
 2. ZORAN VRSALOVIĆ

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA – Nositelj: Bruno Štambuk

 1. BRUNO ŠTAMBUK

NEZAVISNA LISTA GRUPE BIRAČA – Nositelj: Stjepko Tomaš

 1. STJEPKO TOMAŠ

 

Predsjednik Općinskog vijeća: MARČELO ŠTAMBUK (HSS)
Prvi potpredsjednik: TONČI ZLATAR (NEZ)
Drugi potpredsjednik: PETAR BEZMALINOVIĆ (HDZ/HSS-SR)

 

SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SELCA

(izvadak iz Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selca)

Protokol - sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća