Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Rodiljne naknade

Općina Selca je početkom 2008. godine donijela odluku o isplati pomoći rodiljama prigodom rođenja prinove u obitelji.

Tako je umjesto dosadašnjih 3.000,00 kn po djetetu odlučila uvesti određene promjene te od 01. siječnja 2008. iznos pomoći (naknada) iznosi kako slijedi;

- Za svako prvo dijete isplaćuje se naknada u iznosu od 3.000,00 kn
- Za svako drugo dijete isplaćuje se naknada od 5.000,00 kn
- Za svako treće i sljedeće dijete isplaćuje se naknada od 8.000,00 kn

Nakon rođenja djeteta potrebno je prikupiti sljedeće dokumente:

  1. Rodni list (preslika)
  2. Potvrda o prebivalištu (za novorođeno dijete)
  3. Osobna iskaznica roditelja
  4. Preslika kartice tekućeg računa (naknada se isplaćuje isključivo preko računa)
  5. Ispunjen zahtjev (PDF)

Ukoliko se radi o drugom i svakom sljedećem djetetu (III. , IV. itd.) potrebno je priložiti rodne listove djece koja su rođena prije djeteta za kojeg se traži naknada. Na osnovu toga se određuje i visina same rodiljne naknade.

Nakon što prikupite svu potrebnu dokumentaciju i ispunite zahtjev za isplatom pomoći potrebno je javiti se u tajništvo ili računovodstveni odjel Općine Selca te predati dokumentaciju ovlaštenoj osobi.

Nakon što JUO Općine Selca utvrdi da je pristigla dokumentacija uredna i cjelovita izdaje se Rješenje koje se dostavlja podnositelju zahtjeva te nakon pravomoćnosti istog (uredne dostave) JUO izdaje nalog računovodstvu za isplatom odobrene potpore.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica slobodno nas kontaktirajte!

Općina Selca, otok Brač,
Splitsko-dalmatinska županija
21 425 Selca, Trg Stjepana Radića 5

Tel.: 021/622-663
Fax: 021/778-187
Email: info@selca.hr
Internet: www.selca.hr