Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Gdje se nalazimo?

Kontakti

Ukoliko imate konkretno pitanje za za određeni odjel ili zaposlenika Općine Selca, molimo da kontaktirate na doljenavedene brojeve ili email adrese.

Kontakt podatci ustanove / općinske uprave

OPĆINA SELCA, otok Brač, Splitsko-dalmatinska županija

  • 21 425 Selca, Trg Stjepana Radića 5
  • Tel.: 021/622-663, 021/778-180
  • Fax: 021/600-270
  • Email: info@selca.hr
  • Internet: www.selca.hr
  • OIB: 75901612733
  • IBAN HR78 2330 0031 8383 0000 7 (SG Splitska banka d.d.)

Općinski načelnik

IVAN MARIJANČEVIĆ 

Tel: (021) 778-180 (182)
Mob. (091) 1915-429

E-mail: nacelnik@selca.hr

Zamjenik općinskog načelnika

PAVLE ORDIĆ

Mob. 091/5186-541
E-mail: info@selca.hr

Predsjednik Općinskog vijeća

MARČELO ŠTAMBUK, dr.med.

E-mail: marcelo.stambuk@gmail.com

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

DRAGO ŠTAMBUK, dipl.oec. 

Tel: 021/778-183
E-mail: procelnik@selca.hr

Tajništvo

NADA ŠTAMBUK 

Tel: 021/778-180 (181), 021/622-663
Fax. 021/600-270
E-mail: tajnistvo@selca.hr

Savjetnik za financije i računovodstvo

ROMANA ŠTAMBUK, dipl. oec.

Tel. 021/778-185
E-mail: racunovodstvo@selca.hr

Službenik za financije i računovodstvo (komunalna/grobna naknada, porezi)

ANTONIO TONŠIĆ, geod.teh.

Tel. 021/778-186
E-mail: prihodi@selca.hr

Viši stručni suradnik za komunalni sustav

DENIS NIŽETIĆ, ing.građ.

Tel. 021/778-186
Mob. 091/1333-320
komunalno@selca.hr

Komunalni redar

DAMIR ŠTAMBUK

Mob: 091/930-1187
E-mail: info@selca.hr

Grobar

Mladen Bezmalinović
092/230-6031

Općinska knjižnica “Hrvatski sastanak 1888.”, Trg Stjepana Radića 5/2 kat, 21 425 Selca

IRMA ETEROVIĆ, mag. bibl. – ravnateljica
Tel. 021/778-188
E-mail: knjiznica@selca.hr

Dječji vrtić „ Selca ” Selca, Šetalište Rajka Štambuka 3 , 21 425 Selca

ravnateljica DARIJA TRUTANIĆ

Tel. 021/ 622-102
E-mail: darija.marijancevic@gmail.com

Osnovna škola „Selca“ Selca, Šetalište Rajka Štambuka 2, 21425 Selca

ravnatelj IVICA ŠKRPACA, prof.

Tel. 021/622-055
Fax. 021/622-706
Web: http://os-selca.skole.hr 
E-mail: os-selca@st.t-com.hr

Turistička zajednica Općine Selca, Porat b.b, 21 426 Sumartin

Tel./Fax,. +385 (0)21-648209
GSM:   +385-(0)91-9573586
E-mail: tzoselca@st.t-com.hr
Web: http://www.touristboard-selca.com

Dobrovoljno vatrogasno društvo “SELCA”

zapovijednik: TONČI NIŽETIĆ, predsjednik TINO ŠTAMBUK

Tel. (021) 622-700
Mob. 091/1880-102
E-mail: Dvd-selca@net.hr 
Facebook: vatrogasci selca

Izrada web stranice (webmaster)

DARIO ŠUVELJAK

Mob: 091/3210-664
E-mail: dario@stedas.hr
Web: www.stedas.hr