Kontaktirajte nas:
021/622-663

Radno vrijeme Općine:
08 do 15 h (pon-pet)

Danas je: 

Financije i proračun

Na ovoj stranici možete pregledavati i preuzimati dokumente proračuna i komunalne naknade Općine Selca.

Napomena: Pričekajte nekoliko trenutaka dok se dokument ne snimi na računalo. Za pregled dokumenata je potreban Acrobat Reader .

Službeni glasnik

Izdvojeni dokumenti:

 1. Izmjene i dopune proračuna za 2018
 2. Proračun za 2019
 3. Prijedlog proračuna za 2019.
 4. Proračun za 2018
 5. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Selca za 2018.
 6. Izmjene i dopune Proračuna za 2017
 7. Plan razvojnih programa

Što je to proračun?

Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata općine u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci. Proračun donosi općinsko Vijeće na prijedlog općinskog Poglavarstva a odnosi se na fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci. Proračun se donosi krajem mjeseca Prosinca za narednu godinu.

Iz proračuna možete saznati koliki su općinski prihodi i rashodi, što sve općina financira, koliko se novca troši na općinsku upravu, koliko se ulaže na održavanje komunalne infrastrukture, javne rasvjete, čistoće i slično, koliko se izdvaja za kulturu, šport, školstvo, udruge građana te naposljetku koliko općina troši sredstava za financiranje svojih proračunskih korisnika – Dječji vrtić, Dobrovoljno vatrogasno društvo te općinsku knjižnicu.

Još važniji dokument je tzv. obračun proračuna koji se donosi polugodišnje (01.01.-30.06.) i godišnje (01.01.-31.12.). U ovom dokumentu građani mogu vidjeti sve ostvarene prihode i primitke kao i utrošene rashode i izdatke u navedenom razdoblju.
Proračun se uglavnom planira po načelu «vjerojatnosti ostvarenja» odnosno po prijašnjim financijskim pokazateljima za razliku od obračuna proračuna kojim se iskazuje stvarna potrošnja i prihodi.

U buduće nakon svakog donošenja novog proračuna i svih promjena (rebalans i sl.) biti ćete u mogućnosti putem stranica Općine Selca pratiti planove i izvršenje.

Financijski izvještaji

Odaberite određeni dokument.

 

Ostali dokumenti

Odaberite određeni dokument.

 1. DV Selca 12-2018
 2. Bilješke DV Selca
 3. OK Selca
 4. Bilješke OK Selca
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018
 7. Prijedlog Proračuna Općine Selca za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.
 8. Proračun Općine Selca za 2017.
 9. Proračun u malom za 2017. godinu (Vodič za građane)
 10. Izvještaj o izvršenju Proračuna 01-06/2017
 11. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu
 12. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Selca za razdoblje siječanj – lipanj 2016.
 13. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu
 14. Izmjene i dopune proračuna za 2015.
 15. Proračun Općine Selca za 2015.
 16. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selca za razdoblje (01-12/2014)
 17. Proračun Općine Selca za 2014
 18. Izmjene i dopune proračuna za 2014.
 19. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Selca za razdoblje (01. - 12. 2013.)
 20. Izmjene i dopune proračuna za 2013.
 21. Proračun Općine Selca za 2013.
 22. Izmjene i dopune proračuna za 2012.
 23. Proračun Općine Selca za 2012.
 24. Izmjene i dopune proračuna za 2011.
  (godina: 2010.; veličina: 480 KB)
 25. Proračun Općine Selca za 2011.
  (godina: 2011.; veličina: 440 KB)
 26. Izmjene i dopune proračuna za 2010.
  (godina: 2010.; veličina: 460 KB)
 27. Proračun Općine Selca za 2010.
  (godina: 2010.; veličina: 193 KB)
 28. Izmjene i dopune proračuna za 2009.
  (godina: 2009.; veličina: 176 KB)
 29. Proračun Općine Selca za 2009.
  (godina: 2009.; veličina: 284 KB)
 30. Izmjene i dopune proračuna za 2008.
  (godina: 2008.; veličina: 212 KB)
 31. Proračun Općine Selca za 2008.
  (godina: 2008.; veličina: 187 KB)
 32. Izmjene i dopune proračuna - 2007.
  (godina: 2007.; veličina: 220 KB)
 33. Proračun Općine Selca za 2007.
  (godina: 2007.; veličina: 163 KB)

 

Službeni glasnik

Izdvojeni dokumenti:
1) Odluka o komunalnoj naknadi Općine Selca
2) Komunalna naknada poslovni prostori 
3) Komunalna naknada stambeni objekti

Što je to komunalna naknada?

Komunalna naknada je čisti i isključivo namjenski prihod Općine Selca iz kojeg se većim dijelom podmiruju troškovi vezani uz:

 1. odlaganje tzv. industrijskog odn. krupnog otpada
 2. održavanje javnih površina
 3. održavanje čistoće mjesta
 4. sanacija divljih odlagališta
 5. održavanje lokalnih cesta i prometne signalizacije
 6. održavanje javne rasvjete (troškovi struje, servis rasvjetnih tijela, ugradnja novih…)
 7. izgradnja poljskih putova i protupožarnih cesta
 8. održavanje tržnica (na malo)

Obveznici plaćanja komunalne naknade

Komunalnu naknadu su dužni plaćati svi vlasnici odnosno korisnici stambenih jedinica bilo privatnih ili poslovnih, na području općine Selca (zona I. – Selca, Sumartin i Povlja) te zona II. Novo Selo).

Od obveza vezanih uz komunalnu naknadu (gdje spada sakupljanje i odvoz komunalnog otpada koje za Općinu vrši tvrtka Michieli – Tomić d.o.o.) oslobođeni su; vrtići, osnovne škole, vjerske i zdravstvene zajednice te kulturno – športske udruge građana i sl.

Svaku novonastalu promjenu vezanu uz vašu nekretninu dužni ste prijaviti općini Selca, Jedinstvenom upravnom odjelu – Trg S. Radića 5 – 21425 Selca u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Nakon što zaprimimo vaš zahtjev za promjenom podataka Odjel izdaje Rješenje o komunalnoj naknadi na kojeg imate pravo uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka. Uz prigovor / žalbu obvezno priložiti 50,00 kn upravnih pristojbi – biljega.

Sve dodatne informacije vezane uz komunalnu naknadu, dugovanja, rješavanje statusa i 
ostalo obratite se referentu za knjigovodstveno – računovodstvene poslove Općine Selca svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 h odnosno telefonski od 08,00 – 12,00 h (Tel. 021/ 622-663 int. pravna služba, Fax. 021/778-187).

Cjenik usluga

Pogledajte informacije o cijenama u Službenom glasniku br. 04/15